HDD HP 1TB 3Gbps SATA 3.5” 7.2k For G5, G6, G7

HDD HP 1TB 3Gbps SATA 3.5” 7.2k For G5, G6, G7.

P/N: 454146-B21

Còn hàng

Hàng mới

2.800.000 ₫

12 tháng

Trả lời

Không có phản hồi

Facebook