Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Còn hàng

Hàng mới

15.500.000 ₫

12 tháng

Trả lời

Không có phản hồi

Facebook