Intel® Xeon® Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Còn hàng

Hàng mới

3.420.000 ₫

12 tháng

Trả lời

Không có phản hồi

Facebook