Thông tin cần biết

Dịch vụ cho thuê máy chủ

Máy chủ là gì? Giới thiệu dịch vụ cho thuê máy chủ giá rẻ Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao ...