Intel® Xeon® Processor E5-2643 (10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2643 (10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Còn hàng

Hàng mới

20.900.000 ₫

12 tháng

Trả lời

Không có phản hồi

Facebook